Ik ben altijd bezig

met dieren,planten

en milieu(beleid).

Sinds 2010 ben

ik landschapsont-

werper.

 

Deze combinatie

van interesses en

vaardigheden pas

ik toe bij het ont-

werpen van leef-

omgevingen waarin

het gebruik door

mensen, dieren en planten evenwichtig is afgestemd op de (milieu)omstandigheden.

 

Mijn inspiratie voor een ontwerp vind ik vaak in de ontstaansgeschiedenis van het landschap. De uitdaging van het ontwerpen zit voor mij in het verder schrijven aan die geschiedenis.

Ik ben tevreden als het voor alle gebruikers goed toeven is in de nieuwe (groene) ruimte.

groendok_7007012.jpg groendok_7007011.jpg groendok_7007009.jpg groendok_7007008.jpg groendok_7007007.jpg groendok_7007006.jpg groendok_7007005.jpg groendok_7007004.jpg groendok_7007003.jpg groendok_7007002.jpg groendok_7007001.jpg