Het Landschap bepaalt
onderzoeksrapport over de inrichting van oevers voor recreatief gebruik (studie Larenstein)
Bomenstructuurplan De Hoven
visie op groenstructuur van een wijk in aanbouw (studie Larenstein)
Land in beweging
rapport behorend bij masterplan Zuiderzeerand
(2009 Larenstein)
afstudeerrapport als onderdeel van de ontwerp opgave De Zuiderzeerand
profielboek BGB De Laar Oost
profielboek dat is geschreven om een gezamenlijke visie vast te leggen vanuit de verschillende disciplines die zich bezig houden met de openbare ruimte in een stadswijk. (gemeente Arnhem)
profielboek bijlagen De Laar Oost
knelpunten en oplossingen
profielboek Monnikenhuizen
profielboek op hoofdlijnen voor de stadswijk Monnikenhuizen in Arnhem
Land in beweging
poster behorend bij masterplan Zuiderzeerand
Kuinderplas
deelontwerp De Zuiderzeerand
Het Hoefsven
stedenbouwkundige inpassing woonwijk in park
Verloren Beek
herinrichting kwelbeek
Fietstocht op de oeverwal
overzicht van ingrepen in het landschap van de oeverwal
klik hier voor:
presentaties, landart project,
vvv folder, jachthaven Kuinre
eindrapport Zuiderzeerand
groendok_7009008.jpg groendok_7009007.jpg groendok_7009006.jpg groendok_7009005.jpg groendok_7009004.jpg groendok_7009003.jpg groendok_7009002.jpg
Marja Wennemers